Thay thế ổ cứng SAS hoặc SATA bị lỗi - HP ProLiant Servers

Đăng bởi Bùi Hoàng Cảnh vào lúc 09/06/2019

Vấn đề

⦁    Array Diagnostics or Insight Diagnostics thông báo có ổ cứng bị hỏng.
⦁    Các phần mềm theo dõi như HP SIM, IML thông báo có ổ cứng bị hỏng.
⦁    Trong quá trình khởi động máy, card raid thông báo có ổ cứng bị hỏng.

Array Diagnostics sẽ thông báo ổ cứng hỏng nằm ở vị trí nào :

Smart Array P410i in Embedded Slot : Storage Enclosure at Port 1I : Box 1 : Drive Cage on Port 1I : Physical Drive 1I:1:4 : Physical Drive Status

     SCSI Bus                             0 (0x00)
     SCSIID                               3 (0x03)
     Block Size                           512 Bytes Per Block (0x0200)
     Total Blocks                         146 GB (0x11177330)
     Reserved Blocks                      0x00010000
     Drive Model                          HP DG146BB976
     Drive Serial Number                  3NM0BMXL00009803V8SR
     Drive Firmware Revision              HPDD
     SCSI Inquiry Bits                    0x02
     Compaq Drive Stamped                 Stamped For Monitoring (0x01)
     Last Failure Reason                  Mark Bad Failed (0x05)  

 

Giải pháp 

Backup dữ liệu trước khi thay thế ổ cứng.
 

THẬN TRỌNG : Khi thay thế ổ cứng cắm nóng (hot-pluggable), cần chú ý sau đây để tránh làm hỏng cấu hình raid và mất dữ liệu

⦁    Không bao giờ rút nhiều hơn 1 ổ cứng tại 1 thời điểm (hoặc 2 ổ cứng nếu đang dùng Advanced Data Guarding).
⦁    Không bao giờ rút ổ cứng nếu 1 ổ cứng khác đang được xây dựng lại (rebuilding).
⦁    Nếu hệ thống có ổ đĩa dự phòng online (online spare drive), phải đợi ổ cứng này rebuilding xong trước khi thay thế ổ cứng hỏng.

 

 

Bình luận (83 bình luận)
binh-luan

1

24/07/2022

1

binh-luan

1

24/07/2022

1

binh-luan

1

24/07/2022

1

binh-luan

1

24/07/2022

1

binh-luan

1

24/07/2022

1

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Skype Zalo
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Danh mục